Tipikus hibák az angolban, amelyeket te is elkövetsz, ha magyarul gondolkodsz

Updated: Aug 9, 2021


Az angoltanulás egyik legnagyobb kihívása, hogy átállítsuk az agyunkat egy, a magyartól nagyon különböző logikával működő nyelvre. Gyakori probléma, hogy a nyelvtanulók először magyarul fogalmazzák meg a mondandójukat, majd ezt próbálják meg szóról szóra lefordítani, vagy a mondatukat angol szavakból, de a magyar nyelv szabályai szerint alkotják meg. Ez olyan szókapcsolatok használatához vezet, amelyek első hallásra jónak tűnhetnek, de valójában magyar kifejezések tükörfordításaként teljesen angoltalanok, félreértésekhez vezethetnek, vagy akár teljesen érthetetlenné tehetik a beszélő mondandóját. Ebben a posztban a leggyakoribb hibákat gyűjtöttem össze - ráismersz valamelyikre a saját nyelvhasználatodból?

 

1. Magyar szavakból összerakott kifejezések

A magyaros gondolkodás legszembetűnőbb jele, ha egy magyar szókapcsolatot úgy próbálsz meg átültetni angolra, hogy a benne szereplő szavakat egyenként lefordítod. Ez néha működhet, de nagyobb az esélye, hogy rosszul hangzó Hunglish kifejezés lesz az eredmény. Íme néhány nagyon gyakori példa:


jól érzem magam ≠ I feel myself good

Magyarul valahogyan érezzük magunkat, de angolul nem tesszük ki a visszaható névmást. Ehelyett egyszerűen az érzést kifejező melléknév kerül a feel ige után, így:


I feel good. = Jól érzem magam.

I felt tired after work. = Munka után fáradtnak éreztem magam.

I'm feeling bored. Let's go somewhere! = Unatkozom. Menjünk el valahová!


ha jól emlékszem ≠ if I good remember

Nagyon gyakori, nagyon angoltalan kifejezés, ami néha if I remember well alakban tűnik fel - bár ez utóbbi sokkal jobb, mert az angol nyelvtan szabályait követi, mégsem használják túl gyakran. Helyette mondd inkább azt: If I remember correctly.


If I remember correctly, Shakespeare died on his 52nd birthday. = Ha jól emlékszem, Shakespeare az 52. születésnapján halt meg.

The meeting's at 3.30 if I remember correctly. = A találkozó 3.30-kor lesz, ha jól emlékszem.


Hogy hívják? How is it called?

A How kérdőszót gyakran valóban hogynak fordítjuk (pl. How are you? = Hogy vagy?), de ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valakit vagy valamit hogy hívnak, angolul a what kérdőszót kell használnunk:


What is your dog called? = Hogy hívják a kutyádat?

What do you call those things you use to eat Chinese food? = Hogy hívják azt az izét, amivel kínait esszünk?


családi ház family house

Ez a szóösszetétel angolul egyszerűen nem használatos arra a fajta házra, amely egy telken, más épületektől elkülönülten áll. Mondhatod helyette simán azt, hogy house, vagy esetleg használhatod a detached house kifejezést. Ezen kívül létezik még a family home szóösszetétel, de ez nem egy bizonyos típusú házat jelent, hanem egyszerűen azt a helyet (házat, lakást, palotát), ahol a család lakik.

I live in a house. = Családi házban élek.

Buying a detached house is more expensive than buying a flat. = Egy családi ház többe kerül, mint egy lakás.

Kevin left the family home last year. = Kevin tavaly költözött el otthonról.


2. Tárgyeset, ragok, prepozíciók

Gyakori hiba a nyelvtanulók körében, hogy a magyar ragoknak (pl. -val/vel) megfeleltetnek egy prepozíciót (pl. with), és ha a magyar kifejezésben szerepel a rag, akkor az angol kifejezésben ezt prepozícióként lefordítják. Az igaz, hogy a magyar ragok funkcióját az angolban a prepozíciók látják el, de sajnos nincs egy-az-egyben megfelelés köztük.


találkozni valakivel ≠ meet with somebody

Bár magyarul azt mondjuk, hogy találkozni valakivel, az angol kifejezésben nem szerepel prepozíció: meet somebody a helyes alak. (Ez alól kivétel, ha valamilyen hivatalos találkozóról, megbeszélséről van szó). Íme néhány példa:


Nice to meet you. = Örülök, hogy találkoztunk.

I'm meeting my friends after work. = Munka után taálkozom a barátaimmal.

I met the new colleague yesterday. = Tegnap találkoztam az új kollégával.


The President is meeting with the Prime Minister tomorrow. = Az elnök holnap találkozik a miniszterelnökkel .

I need to meet with my boss to discuss the project. = Találkoznom kell a főnökömmel, hogy megbeszéljük a projektet.


segíteni valakinek ≠ help to somebody

A help egy másik gyakori ige, amely után a magyar beszélők előszeretettel beszúrnak egy felesleges prepoziciót. Hiszen magyarul valakinek segítünk, így logikus, hogy angolul is kell oda valami, nem? Pedig ugyanaz a helyzet, mint a meet igénél: angolul tárgyesetet használunk: help somebody.


Help me, please! = Kérlek, segíts!

I helped my mother do the dishes. = Segítettem anyukámnak elmosogatni.

Meditation can help you feel less stressed. = A meditáció segíthet, hogy kevésbé légy stresszes.


zenét hallgat ≠ listen music

Az előző kifejezésekkel ellentétben magyarul tárgyestet használunk, amikor hallgatunk valamit, de angolul szükségünk van plusz egy prepozícióra: listen to something. Néhány példa:

I love listening to music. = Szeretek zenét hallgatni.

I listened to an English podcast yesterday. = Tegnap meghallgattam egy angol podcastot.

Are you listening to me? = Figyelsz rám?


3. Határozószók


két hét múlva ≠ two weeks later

A later szót nem használjuk múlva jelentésben a jövő idő kifejezésére, ezért ha azt szeretnéd mondani, hogy valami két hét múlva fog megtörténni, azt angolul az in prepozícióval fejezheted ki: in two weeks. A later szó jelentése később, így gyakran használjuk konkrét időtartam megjelölése nélkül, vagy múltbéli elbeszélésekkor:


I'll come back in an hour. = Egy óra múlva jövök vissza.

In a few years’ time, this place will look completely different. = Ez a hely teljesen máshogy fog kinézni néhány év múlva.


See you later! = Később találkozunk!

I’ll tell you about it later. = Később elmesélem.

We met in 2009 and we got married five years later. = 2009-ben találkozunk és öt évvel később házasodtunk össze.


elég jó enough good

Itt a jelentéssel nincs gond, hiszen az enough valóban azt jelenti, hogy elég, elegendően, a probléma a szórenddel van. Mígy magyarul a melléknév elé tesszük a határozószót (elég jó, elég nagy, elég meleg), angolul a melléknév után használjuk:


It's small enough to fit in your pocket. = Elég kicsi ahhoz, hogy elférjen a zsebedben.

Is your English good enough to get a job abroad? = Elég jó az angolod ahhoz, hogy munkát kapj külföldön?

 

A fenti példákból jól látszik, hogy ha magyar logikával próbálod összerakni a kifejezéseket, sokkal nagyobb a hibázás lehetősége. Jó megoldás lehet, ha az új szavakat, szókapcsolatokat mindig mondatba ágyazva, kontextussal együtt tanulod, így kiküszöbölheted a magyaros gondolkodásmódból eredő hibákat.


Remélem hasznosnak találtad a posztot! Ha pedig szeretnél még ennél is többet javítani a nyelvhasználatodon, gyere hozzám angolt tanulni!


Jelentkezem!

Vissza

307 views0 comments